อ่อลืมบอกภาคปีกับแผ่นที่ rightbeyond มันออกไม่ตรงกันนะงับไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ที่ทางเราอัพจะแปะให้ตรงกับภาคปีนะถ้าดูดูไปอยู่ดีดีมันบอกว่าปี5ทั้งๆท่ดูปี4ก็ไม่ต้องตกใจเน้อ

ภาค 1 Indigo League

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon S1 ตอนที่ 1-2

Pokemon S1 ตอนที่ 3-4

Pokemon S1 ตอนที่ 5-6

Pokemon S1 ตอนที่ 7-8

Pokemon S1 ตอนที่ 9-10

Pokemon S1 ตอนที่ 11-12

Pokemon S1 ตอนที่ 13-14

Pokemon S1 ตอนที่ 15-16

Pokemon S1 ตอนที่ 17-18

Pokemon S1 ตอนที่ 19-20

Pokemon S1 ตอนที่ 21-22

Pokemon S1 ตอนที่ 23-24

Pokemon S1 ตอนที่ 25-26

Pokemon S1 ตอนที่ 27-28

Pokemon S1 ตอนที่ 29-30

Pokemon S1 ตอนที่ 31-32

Pokemon S1 ตอนที่ 33-34

Pokemon S1 ตอนที่ 35-36

Pokemon S1 ตอนที่ 37-38

Pokemon S1 ตอนที่ 39-40

Pokemon S1 ตอนที่ 41-42

Pokemon S1 ตอนที่ 43-44

Pokemon S1 ตอนที่ 45-46

Pokemon S1 ตอนที่ 47-48

Pokemon S1 ตอนที่ 49-50

Pokemon S1 ตอนที่ 51-52

ปี1ภาค2

Pokemon S1 ตอนที่ 53-54

Pokemon S1 ตอนที่ 55-56

Pokemon S1 ตอนที่ 57-58

Pokemon S1 ตอนที่ 59-60

Pokemon S1 ตอนที่ 61-62

Pokemon S1 ตอนที่ 63-64

Pokemon S1 ตอนที่ 65-66

Pokemon S1 ตอนที่ 67-68

Pokemon S1 ตอนที่ 69-70

Pokemon S1 ตอนที่ 71-72

Pokemon S1 ตอนที่ 73-74

Pokemon S1 ตอนที่ 75-76

Pokemon S1 ตอนที่ 77-78

Pokemon S1 ตอนที่ 79-80

Pokemon S1 ตอนที่ 81-82

———————–

รูปภาพ : อัพเดท Pokemon Adventures on the Orange Islands การผจญภัยในหมู่เกาะออเร้นจ์ ตอนที่ 1-36 (EP83-118)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
กดแชร์ด้วยเน้อ</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>http://anime-i.com/pokemon-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-1/

ภาค 2 Adventures on the Orange Islands การผจญภัยในหมู่เกาะออเร้นจ์

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon S2 ตอนที่ 1-2 [ep83-84]

Pokemon S2 ตอนที่ 3-4 [ep85-86]

Pokemon S2 ตอนที่ 5-6 [ep87-88]

Pokemon S2 ตอนที่ 7-8 [ep89-90]

Pokemon S2 ตอนที่ 9-10 [ep91-92]

Pokemon S2 ตอนที่ 11-12 [ep93-94]

Pokemon S2 ตอนที่ 13-14 [ep95-96]

Pokemon S2 ตอนที่ 15-16 [ep97-98]

Pokemon S2 ตอนที่ 17-18 [ep99-100]

Pokemon S2 ตอนที่ 19-20 [ep101-102]

Pokemon S2 ตอนที่ 21-22 [ep103-104]

Pokemon S2 ตอนที่ 23 [ep105]

Pokemon S2 ตอนที่ 24 [ep106]

Pokemon S2 ตอนที่ 25 [ep107]

Pokemon S2 ตอนที่ 26 [ep108]

Pokemon S2 ตอนที่ 27 [ep109]

Pokemon S2 ตอนที่ 28 [ep110]

Pokemon S2 ตอนที่ 29 [ep111]

Pokemon S2 ตอนที่ 30 [ep112]

Pokemon S2 ตอนที่ 31 [ep113]

Pokemon S2 ตอนที่ 32 [ep114]

Pokemon S2 ตอนที่ 33 [ep115]

Pokemon S2 ตอนที่ 34 [ep116]

Pokemon S2 ตอนที่ 35 [ep117]

Pokemon S2 ตอนที่ 36 [ep118]

————————————
http://i447.photobucket.com/albums/qq192/daac9999/bscap0003.jpg

ภาค3 ภาคโจโตลีก The Johto Journeys

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon S3 ตอนที่ 1 [ep119]

Pokemon S3 ตอนที่ 2 [ep120]

Pokemon S3 ตอนที่ 3 [ep121]

Pokemon S3 ตอนที่ 4 [ep122]

Pokemon S3 ตอนที่ 5 [ep123]

Pokemon S3 ตอนที่ 6 [ep124]

Pokemon S3 ตอนที่ 7 [ep125]

Pokemon S3 ตอนที่ 8 [ep126]

Pokemon S3 ตอนที่ 9 [ep127]

Pokemon S3 ตอนที่ 10 [ep128]

Pokemon S3 ตอนที่ 11 [ep129]

Pokemon S3 ตอนที่ 12 [ep130]

Pokemon S3 ตอนที่ 13 [ep131]

Pokemon S3 ตอนที่ 14 [ep132]

Pokemon S3 ตอนที่ 15 [ep133]

Pokemon S3 ตอนที่ 16 [ep134]

Pokemon S3 ตอนที่ 17 [ep135]

Pokemon S3 ตอนที่ 18 [ep136]

Pokemon S3 ตอนที่ 19 [ep137]

Pokemon S3 ตอนที่ 20 [ep138]

Pokemon S3 ตอนที่ 21 [ep139]

Pokemon S3 ตอนที่ 22 [ep140]

Pokemon S3 ตอนที่ 23 [ep141]

Pokemon S3 ตอนที่ 24 [ep142]

Pokemon S3 ตอนที่ 25 [ep143]

Pokemon S4 ตอนที่ 26 [ep144]

Pokemon S4 ตอนที่ 27 [ep145]

Pokemon S4 ตอนที่ 28 [ep146]

Pokemon S4 ตอนที่ 29 [ep147]

Pokemon S4 ตอนที่ 30 [ep148]

Pokemon S4 ตอนที่ 31 [ep149]

Pokemon S4 ตอนที่ 32 [ep150]

Pokemon S4 ตอนที่ 33 [ep151]

Pokemon S4 ตอนที่ 34 [ep152]

Pokemon S4 ตอนที่ 35 [ep153]

Pokemon S4 ตอนที่ 36 [ep154]

Pokemon S4 ตอนที่ 37 [ep155]

Pokemon S4 ตอนที่ 38 [ep156]

Pokemon S4 ตอนที่ 39 [ep157]

Pokemon S4 ตอนที่ 40 [ep158]

Pokemon S4 ตอนที่ 41 [ep159]

————————-

ภาค 4 Johto League Champions 

กดไปชื่อตอนในเว็บกับในไดร์ไม่เหมือนกันอย่าตกใจเน้อ

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon S4 ตอนที่ 1 

Pokemon S4 ตอนที่ 2 

Pokemon S4 ตอนที่ 3 

Pokemon S4 ตอนที่ 4 

Pokemon S4 ตอนที่ 5 

Pokemon S4 ตอนที่ 6 

Pokemon S4 ตอนที่ 7 

Pokemon S4 ตอนที่ 8 

Pokemon S4 ตอนที่ 9 

Pokemon S4 ตอนที่ 10 

Pokemon S4 ตอนที่ 11 

Pokemon S4 ตอนที่ 12 

Pokemon S4 ตอนที่ 13 

Pokemon S4 ตอนที่ 14 

Pokemon S4 ตอนที่ 15 

Pokemon S4 ตอนที่ 16

Pokemon S4 ตอนที่ 17

Pokemon S4 ตอนที่ 18

Pokemon S4 ตอนที่ 19

Pokemon S4 ตอนที่ 20

Pokemon S4 ตอนที่ 21

Pokemon S4 ตอนที่ 22

Pokemon S4 ตอนที่ 23

Pokemon S4 ตอนที่ 24

Pokemon S4 ตอนที่ 25

Pokemon S4 ตอนที่ 26

Pokemon S4 ตอนที่ 27

Pokemon S4 ตอนที่ 28

Pokemon S4 ตอนที่ 29

Pokemon S4 ตอนที่ 30

Pokemon S4 ตอนที่ 31

Pokemon S4 ตอนที่ 32

Pokemon S4 ตอนที่ 33

Pokemon S4 ตอนที่ 34 

Pokemon S4 ตอนที่ 35 

Pokemon S4 ตอนที่ 36 

Pokemon S4 ตอนที่ 37 

Pokemon S4 ตอนที่ 38 

Pokemon S4 ตอนที่ 39

Pokemon S4 ตอนที่ 40 

Pokemon S4 ตอนที่ 41 

Pokemon S4 ตอนที่ 42 

Pokemon S4 ตอนที่ 43 

Pokemon S4 ตอนที่ 44 

Pokemon S4 ตอนที่ 45 

Pokemon S4 ตอนที่ 46 

Pokemon S4 ตอนที่ 47 

Pokemon S4 ตอนที่ 48 

Pokemon S4 ตอนที่ 49 

http://i15.servimg.com/u/f15/14/55/75/29/pmq211.jpg

ภาค 5 ภาค โปเกม่อนในตำนาน Pokemon: Master Quest

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

กดไปชื่อตอนในเว็บกับในไดร์ไม่เหมือนกันอย่าตกใจเน้อ

Pokemon S5 ตอนที่ 1

Pokemon S5 ตอนที่ 2 

Pokemon S5 ตอนที่ 3 

Pokemon S5 ตอนที่ 4

Pokemon S5 ตอนที่ 5  

Pokemon S5 ตอนที่ 6 

Pokemon S5 ตอนที่ 7 

Pokemon S5 ตอนที่ 8 

Pokemon S5 ตอนที่ 9 

Pokemon S5 ตอนที่ 10 

Pokemon S5 ตอนที่ 11

Pokemon S5 ตอนที่ 12

Pokemon S5 ตอนที่ 13 

Pokemon S5 ตอนที่ 14 

Pokemon S5 ตอนที่ 15 

Pokemon S5 ตอนที่ 16 

Pokemon S5 ตอนที่ 17 

Pokemon S5 ตอนที่ 18 

Pokemon S5 ตอนที่ 19 

Pokemon S5 ตอนที่ 20

Pokemon S5 ตอนที่ 21

Pokemon S5 ตอนที่ 22 

Pokemon S5 ตอนที่ 23 

Pokemon S5 ตอนที่ 24 

Pokemon S5 ตอนที่ 25 

Pokemon S5 ตอนที่ 26

Pokemon S5 ตอนที่ 27

Pokemon S5 ตอนที่ 28

Pokemon S5 ตอนที่ 29

Pokemon S5 ตอนที่ 30

Pokemon S5 ตอนที่ 31

Pokemon S5 ตอนที่ 32

Pokemon S5 ตอนที่ 33

Pokemon S5 ตอนที่ 34

Pokemon S5 ตอนที่ 35

Pokemon S5 ตอนที่ 36

Pokemon S5 ตอนที่ 37

Pokemon S5 ตอนที่ 38

Pokemon S5 ตอนที่ 39

Pokemon S5 ตอนที่ 40

Pokemon S5 ตอนที่ 41

Pokemon S5 ตอนที่ 42

Pokemon S5 ตอนที่ 43

Pokemon S5 ตอนที่ 44

Pokemon S5 ตอนที่ 45

Pokemon S5 ตอนที่ 46

Pokemon S5 ตอนที่ 47

Pokemon S5 ตอนที่ 48

Pokemon S5 ตอนที่ 49

Pokemon S5 ตอนที่ 50

Pokemon S5 ตอนที่ 51

Pokemon S5 ตอนที่ 52

Pokemon S5 ตอนที่ 53

Pokemon S5 ตอนที่ 54

Pokemon S5 ตอนที่ 55

Pokemon S5 ตอนที่ 56

Pokemon S5 ตอนที่ 57

Pokemon S5 ตอนที่ 58

Pokemon S5 ตอนที่ 59

Pokemon S5 ตอนที่ 60

Pokemon S5 ตอนที่ 61

Pokemon S5 ตอนที่ 62

Pokemon S5 ตอนที่ 63

Pokemon S5 ตอนที่ 64

Pokemon S5 ตอนที่ 65

Pokemon S5 ตอนที่ 66

 ——————————– 

http://media.animevice.com/uploads/0/4/2889-pokemonadvance.jpg

ภาค 6 pokemon Advanced  

ตั้งแต่ภาคAGไปผมจะลงตามแผ่นปีนะครับอาจไม่ตรงตอนที่ญีปุ่นนะครับอย่าตกใจ

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon AGตอนที่ 1

Pokemon AGตอนที่ 2

Pokemon AGตอนที่ 3

Pokemon AGตอนที่ 4 op pokemon Advanced  

Pokemon AGตอนที่ 5

Pokemon AGตอนที่ 6

Pokemon AGตอนที่ 7

Pokemon AGตอนที่ 8

Pokemon AGตอนที่ 9

Pokemon AGตอนที่ 10

Pokemon AGตอนที่ 11

Pokemon AGตอนที่ 12

Pokemon AGตอนที่ 13

Pokemon AGตอนที่ 14

Pokemon AGตอนที่ 15

Pokemon AGตอนที่ 16

Pokemon AGตอนที่ 17

Pokemon AGตอนที่ 18

Pokemon AGตอนที่ 19

Pokemon AGตอนที่ 20

Pokemon AGตอนที่ 21

Pokemon AGตอนที่ 22

Pokemon AGตอนที่ 23

Pokemon AGตอนที่ 24

Pokemon AGตอนที่ 25

Pokemon AGตอนที่ 26

Pokemon AGตอนที่ 27

Pokemon AGตอนที่ 28

Pokemon AGตอนที่ 29

Pokemon AGตอนที่ 30-31

Pokemon AGตอนที่ 32-33

Pokemon AGตอนที่ 34-35

Pokemon AGตอนที่ 36-37

โปเกม่อน ปี 7 pokemon Advanced Challenge

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon AG2ตอนที่ 38

Pokemon AG2ตอนที่ 39

Pokemon AG2ตอนที่ 40-41 เข้าภาค pokemon Advanced Challenge

Pokemon AG2ตอนที่ 42-43

Pokemon AG2ตอนที่ 44-45

Pokemon AG2ตอนที่ 46-47

Pokemon AG2ตอนที่ 48-49

Pokemon AG2ตอนที่ 50-51

Pokemon AG2ตอนที่ 52-53

Pokemon AG2ตอนที่ 54-55

Pokemon AG2ตอนที่ 56-57

Pokemon AG2ตอนที่ 58-59

Pokemon AG2ตอนที่ 60-61

Pokemon AG2ตอนที่ 62-63

Pokemon AG2ตอนที่ 64-65

Pokemon AG2ตอนที่ 66-67

Pokemon AG2ตอนที่ 68-69

Pokemon AG2ตอนที่ 70-71  op ของภาค pokemon Advanced Battle

Pokemon AG2ตอนที่ 72-73

Pokemon AG2ตอนที่ 74-75

Pokemon AG2ตอนที่ 76-77

Pokemon AG2ตอนที่ 78-79

Pokemon AG2ตอนที่ 80-81

Pokemon AG2ตอนที่ 82-83

Pokemon AG2ตอนที่ 84-85

Pokemon AG2ตอนที่ 86-87

Pokemon AG2ตอนที่ 88-89

โปเกม่อน ปี8 pokemon Advanced Battle

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon AG3ตอนที่ 90

Pokemon AG3ตอนที่ 91

Pokemon AG3ตอนที่ 92-93 เข้าภาคpokemon Advanced Battle

Pokemon AG3ตอนที่ 94-95

Pokemon AG3ตอนที่ 96-97

Pokemon AG3ตอนที่ 98-99

Pokemon AG3ตอนที่ 100-101

Pokemon AG3ตอนที่ 102-103

Pokemon AG3ตอนที่ 104-105

Pokemon AG3ตอนที่ 106           op ของภาค pokemon Advanced Battle

Pokemon AG3ตอนที่ 107

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

Pokemon AG3ตอนที่

โปเกม่อน ปี9 pokemon Battle Frontier

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon AG4ตอนที่

โปเกม่อน ปี10 Diamond and Pearl

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon DPตอนที่ 1

Pokemon DPตอนที่ 2

Pokemon DPตอนที่ 3

Pokemon DPตอนที่ 4

Pokemon DPตอนที่ 5

Pokemon DPตอนที่ 6

Pokemon DPตอนที่ 7

Pokemon DPตอนที่ 8

Pokemon DPตอนที่ 9

Pokemon DPตอนที่ 10

Pokemon DPตอนที่ 11

Pokemon DPตอนที่ 12

Pokemon DPตอนที่ 13

Pokemon DPตอนที่ 14

Pokemon DPตอนที่ 15

Pokemon DPตอนที่ 16

Pokemon DPตอนที่ 17

Pokemon DPตอนที่ 18

Pokemon DPตอนที่ 19

Pokemon DPตอนที่ 20

Pokemon DPตอนที่ 21

Pokemon DPตอนที่ 22

Pokemon DPตอนที่ 23

Pokemon DPตอนที่ 24

Pokemon DPตอนที่ 25

Pokemon DPตอนที่ 26

Pokemon DPตอนที่ 27

Pokemon DPตอนที่ 28

Pokemon DPตอนที่ 29

Pokemon DPตอนที่ 30

Pokemon DPตอนที่ 31

Pokemon DPตอนที่ 32

Pokemon DPตอนที่ 33

Pokemon DPตอนที่ 34

Pokemon DPตอนที่ 35

Pokemon DPตอนที่ 36

Pokemon DPตอนที่ 37

Pokemon DPตอนที่ 38

Pokemon DPตอนที่ 39

Pokemon DPตอนที่ 40

Pokemon DPตอนที่ 41

Pokemon DPตอนที่ 42

Pokemon DPตอนที่ 43

Pokemon DPตอนที่ 44

Pokemon DPตอนที่ 45

Pokemon DPตอนที่ 46

Pokemon DPตอนที่ 47

Pokemon DPตอนที่ 48

Pokemon DPตอนที่ 49

Pokemon DPตอนที่ 50

Pokemon DPตอนที่ 51

Pokemon DPตอนที่ 52

โปเกม่อน ปี11 Diamond and Pearl Battle Dimension

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon DP2ตอนที่ 53

Pokemon DP2ตอนที่ 54

Pokemon DP2ตอนที่ 55

Pokemon DP2ตอนที่ 56

Pokemon DP2ตอนที่ 57

Pokemon DP2ตอนที่ 58

Pokemon DP2ตอนที่ 59

Pokemon DP2ตอนที่ 60

Pokemon DP2ตอนที่ 61

Pokemon DP2ตอนที่ 62

Pokemon DP2ตอนที่ 63

Pokemon DP2ตอนที่ 64

Pokemon DP2ตอนที่ 65

Pokemon DP2ตอนที่ 66

Pokemon DP2ตอนที่ 67

Pokemon DP2ตอนที่ 68

Pokemon DP2ตอนที่ 69

Pokemon DP2ตอนที่ 70

Pokemon DP2ตอนที่ 71

Pokemon DP2ตอนที่ 72

Pokemon DP2ตอนที่ 73

Pokemon DP2ตอนที่ 74

Pokemon DP2ตอนที่ 75

Pokemon DP2ตอนที่ 76

Pokemon DP2ตอนที่ 77

Pokemon DP2ตอนที่ 78

Pokemon DP2ตอนที่ 79

Pokemon DP2ตอนที่ 80

Pokemon DP2ตอนที่ 81

Pokemon DP2ตอนที่ 82

Pokemon DP2ตอนที่ 83

Pokemon DP2ตอนที่ 84

Pokemon DP2ตอนที่ 85

Pokemon DP2ตอนที่ 86

Pokemon DP2ตอนที่ 87

Pokemon DP2ตอนที่ 88

Pokemon DP2ตอนที่ 89

Pokemon DP2ตอนที่ 90

Pokemon DP2ตอนที่ 91

Pokemon DP2ตอนที่ 92

Pokemon DP2ตอนที่ 93

Pokemon DP2ตอนที่ 94

Pokemon DP2ตอนที่ 95

Pokemon DP2ตอนที่ 96

Pokemon DP2ตอนที่ 97

Pokemon DP2ตอนที่ 98

Pokemon DP2ตอนที่ 99

Pokemon DP2ตอนที่ 100

Pokemon DP2ตอนที่ 101

Pokemon DP2ตอนที่ 102

Pokemon DP2ตอนที่ 103

Pokemon DP2ตอนที่ 104

อย่างที่รู้ๆกันว่า rightbeyond ไม่ได้ทำหรือว่าช่อง9ไม่ได้ออกอากาศ โปเกม่อนภาค Diamond and Pearl ด้วยกัน2ภาคคือภาค  

Pokémon Diamond and Pearl Galactic Battles และภาค Pokémon: Diamond and Pearl: Sinnoh League Victors และไม่รู้ว่า

Pokemon Best Wish จะมีต่อไหมลุ้นต่อไปแต่ถ้าDP3-4มาก็จะอัพแหละนะ

โปเกม่อน ปี14 Pokemon Best Wish

(เว็บไหนจะเอาไปควรขอ อนุญาต ก่อนห้ามเอาไปจนกว่าจะได้รับคำตอบ)

Pokemon ฺBW ตอนที่ 1

Pokemon BW ตอนที่ 2

Pokemon BW ตอนที่ 3

Pokemon BW ตอนที่ 4

Pokemon BW ตอนที่ 5

Pokemon BW ตอนที่ 6

Pokemon BW ตอนที่ 7

Pokemon BW ตอนที่ 8

Pokemon BW ตอนที่ 9

Pokemon BW ตอนที่ 10

Pokemon BW ตอนที่ 11

Pokemon BW ตอนที่ 12

Pokemon BW ตอนที่ 13

Pokemon BW ตอนที่ 14

Pokemon BW ตอนที่ 15

Pokemon BW ตอนที่ 16

Pokemon BW ตอนที่ 17

Pokemon BW ตอนที่ 18

Pokemon BW ตอนที่ 19

Pokemon BW ตอนที่ 20

Pokemon BW ตอนที่ 21

Pokemon BW ตอนที่ 22

Pokemon BW ตอนที่ 23

Pokemon BW ตอนที่ 24

Pokemon BW ตอนที่ 25

Pokemon BW ตอนที่ 26

Pokemon BW ตอนที่ 27

Pokemon BW ตอนที่ 28

Pokemon BW ตอนที่ 29

Pokemon BW ตอนที่ 30

Pokemon BW ตอนที่ 31

Pokemon BW ตอนที่ 32

Pokemon BW ตอนที่ 33

Pokemon BW ตอนที่ 34

Pokemon BW ตอนที่ 35

Pokemon BW ตอนที่ 36

Pokemon BW ตอนที่ 37

Pokemon BW ตอนที่ 38

Pokemon BW ตอนที่ 39

Pokemon BW ตอนที่ 40

Pokemon BW ตอนที่ 41

Pokemon BW ตอนที่ 42

Pokemon BW ตอนที่ 43

Pokemon BW ตอนที่ 44

Pokemon BW ตอนที่ 45

Pokemon BW ตอนที่ 46

Pokemon BW ตอนที่ 47

Pokemon BW ตอนที่ 48

Pokemon BW ตอนที่ 49

Pokemon BW ตอนที่ 50

Pokemon BW ตอนที่ 51

Pokemon BW ตอนที่ 52

โพสต์ความคิดเห็น Blogger

 
Top